خانه / بایگانی برچسب: عباس مرادیان مقدم

بایگانی برچسب: عباس مرادیان مقدم

نشست زنده با موضوع “تبیین ابعاد مختلف حوادث اخیر نقش رسانه ها و ایران قوی”

ab25ae46e378ae758ebbc89b78f4e2f72477 310x165 - نشست زنده با موضوع "تبیین ابعاد مختلف حوادث اخیر نقش رسانه ها و ایران قوی"

با حضور: عباس مرادیان مقدم (کارشناسی ارشد ارتباطات، دانشجوی دکتری تخصصی علوم سیاسی) چهارشنبه ۴ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۱۸ لینک حضور: https://rubika.ir/nasrarazavii

توضیحات بیشتر »