خانه / بایگانی برچسب: علیرضا صالحی

بایگانی برچسب: علیرضا صالحی

نسشت مجازی “اندر طالبان” بررسی زوایای متفاوت در نگاه به طالبان

70e94af6461d5a02ac4ca5fe1bf6b1652586 310x165 - نسشت مجازی "اندر طالبان" بررسی زوایای متفاوت در نگاه به طالبان

با حضور: ابوالفضل ظهره وند (سفیر اسبق ایران در افغانستان)، علیرضا صالحی (پژوهشگر افغانستان) جمعه ۲۵ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۱ لینک ورود به جلسه: https://b2n.ir/r75698

توضیحات بیشتر »