خانه / بایگانی برچسب: عملیات

بایگانی برچسب: عملیات

پیشنهاد اصولی

365e1cf928be1d04c266315a7a5ad4014062 310x165 - پیشنهاد اصولی

اشكال این فرایند، تمركز از كار به ساختار یا از میدان به سازمان است. داشتن نیرو، اتاق جلسات، ساختمان، منابع مالی و... لازم است، اما تا زمانی كه هدف مشخص نباشد، نباید دست به تشكل سازی زد. نقطه شروع يك تشكل، مجموعه، كانون یا مؤسسه، باید میدان عملیات و ك

توضیحات بیشتر »