خانه / بایگانی برچسب: فرصت سوزی

بایگانی برچسب: فرصت سوزی

فرصت سازی یا فرصت سوزی؟

3d249fc89e104a2bc6deedaa3dfa3ae43793 310x165 - فرصت سازی یا فرصت سوزی؟

نگاه واقع بینانه به تهدیدها و فرصت ها و عمل به هنگام در مواجهه با آنها، برای ما ایجاد فرصت می كند؛ و بالعكس، فرار از واقعیت و نگاه متحجرانه و بدون فكر، فرصت های بالقوه را هم با تهدید تبدیل می کند. به عنوان مثال، آیا استفاده از اینترنت و فضای مجازی ام

توضیحات بیشتر »