خانه / بایگانی برچسب: محسن صیاد

بایگانی برچسب: محسن صیاد

شورای تحول محله ای و چهارگام اساسی

c60a860ece49c703f6da1c9d907a9ab28475 310x165 - شورای تحول محله ای و چهارگام اساسی

جناب آقای محسن صیاد -مسئول گروه جهادی بنیان مرصوص- در این نوشتار طرح پیشروی "شورای تحول محله ای" و لوازم و مراحل اجرای آن را به توضیح نشسته اند. برای مطالعه این ایده ی اجرا شده و موفق برای محرومیت زدایی و خدمات رسانی اجتماعی متن روبرو را مطالعه بفرما

توضیحات بیشتر »