خانه / بایگانی برچسب: مخاطبین

بایگانی برچسب: مخاطبین

دوره مجازی انسان شناسی

21d58126c2532b145bac829332da9dff820 310x165 - دوره مجازی انسان شناسی

اهداف: آشنایی با فنون و فرمول‌های انسان‌شناسانه تاثیرگذاری و تغییر در مخاطبین ایجاد مهارت در مشاوره دینی، اخلاقی و خانوادگی توانایی تبیین و ارائه دین، متناسب با نیازهای روز جامعه و مخاطبین ایجاد نظام فکری و تحول در غنای محتوای منبر و ... است

توضیحات بیشتر »

دوره مجازی انسان شناسی

e116cebc9511b9f57a05bc72fa311bd17812 310x165 - دوره مجازی انسان شناسی

با هدف: آشنایی با فنون و فرمول های انسان شناسانه تاثیرگذاری و تغییر در مخاطبین ایجاد مهارت در مشاوره دینی، اخلاقی و خانوادگی توانایی تبیین و ارائه دین، متناسب با نیازهای روز جامعه و مخاطبین ایجاد نظام فکری و تحول در غنای محتوای منبر و ... است

توضیحات بیشتر »