خانه / بایگانی برچسب: منافع فردی

بایگانی برچسب: منافع فردی

نشستی از رویداد تخصصی «حجاب از نگاه علم»

644377f787ee5fc0c263ea11e1abcc3c8357 - نشستی از رویداد تخصصی «حجاب از نگاه علم»

نشست حضوری و مجازی با عنوان: «دریافتی روانشناختی از منافع فردی و اجتماعی حجاب» ارائه دهنده: دکتر سیدمحسن اصغری نکاح؛ دانشیار روانشناسی مشاوره و تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۱۴:۰۰ مشهدمقدس، دانشگاه فردوسی مشهد، دان

توضیحات بیشتر »