خانه / بایگانی برچسب: منبر های جوان

بایگانی برچسب: منبر های جوان

نشست‌ تخصصی‌ مجازی منبری‌های‌ جوان هیأت‌های‌ کشور

97c975d685d59ec99660aac8cf367f508998 310x165 - نشست‌ تخصصی‌ مجازی منبری‌های‌ جوان هیأت‌های‌ کشور

موضوع: درنگی‌ در نسبت منبر و انتخابات در حکم‌رانی‌ دینی باحضور: حجت‌الاسلام حمیدرضا مهدوی‌ارفع یکشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰ لینک حضور: https://online.lmskaran.com/ch/291-3049-heyat.school لینک پخش از آپارات: https://www.apar

توضیحات بیشتر »

نشست‌تخصصی‌مجازی منبری‌های‌جوان هیأت‌های‌کشور

5a8a098b02011ef5a43ef7c85f0c95e61935 310x165 - نشست‌تخصصی‌مجازی منبری‌های‌جوان هیأت‌های‌کشور

درنگی‌ در نسبت منبر و انتخابات در حکم‌رانی‌ دینی باحضور: حجت‌الاسلام مهدی صرامی چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰ حضور در نشست: https://online.lmskaran.com/ch/291-3049-heyat.school

توضیحات بیشتر »

نشست‌تخصصی‌مجازی منبری‌های‌جوان هیأت‌های‌کشور

درنگی‌ در نسبت منبر و انتخابات در حکم‌رانی‌ دینی باحضور: حجت‌الاسلام مهدی صرامی چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰ حضور در نشست: https://online.lmskaran.com/ch/291-3049-heyat.school

توضیحات بیشتر »