خانه / بایگانی برچسب: موسسه همسایه آفتاب

بایگانی برچسب: موسسه همسایه آفتاب

معرفی موسسه همسایه آفتاب؛ آقای محمدرضا رمضانیان

«همسایه آفتاب شهر بهشت» جایی برای نیکوکاری با پیوست فرهنگی شروع خیریه مبتنی بر کمک های معیشتی فعالیت کنونی در ۱۲ عرصه و موضوع متفاوت ارائه خدمت به ۱۵۰۰ مددجو در سطح مشهدمقدس توجه به ساخت انسان و رفع فقر همراه با پیوست فرهنگی مرتبط کردن م

توضیحات بیشتر »