خانه / بایگانی برچسب: نیاز

بایگانی برچسب: نیاز

رفع نیاز برای خدا

5441d7fd0688cac26977474f841fb2146575 310x165 - رفع نیاز برای خدا

امام خامنه‌ای: اساسی‌ترین، بنیانی‌ترین، اولی ترین نیازهایتان را برای خاطر خدا بدانید، برای خاطر خدا بخواهید. لقمه‌ی نانی هم که می‌خوری تا گرسنگی ات برطرف بشود، برای خاطر خدا بخور،‌ گرسنگی ات را برطرف کن و نیرو در بدنت بدَم. جلسه یازدهم #طرح_کلی_ا

توضیحات بیشتر »

انفاق؛ کار مردمان باهوش

533f6516cb23652dbbe514f5ee14d5f32115 310x165 - انفاق؛ کار مردمان باهوش

امام خامنه‌ای: انفاق کار همه کس نیست. انفاق کار مردمان با هوش است، آن‌هایی که خلاها و نیازها را می‌فهمند و حاضر می‌شوند بجا آن خلاها و نیازها را پر کنند. انفاق خیلی مهم است. جلسه اول #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »