خانه / بایگانی برچسب: همرزمان حسین

بایگانی برچسب: همرزمان حسین

دوره آنلاین جنگ یا صلح دو روی یک سکه

3dca06eebc318a41b4897233b2e542497593 310x165 - دوره آنلاین جنگ یا صلح دو روی یک سکه

بررسی تطبیقی قیام امام حسین(ع) با سایر ائمه بر مبنای اندیشه شهید مطهری براساس کتب نهضت حسینی و همرزمان حسین ۱۰،۸،۶ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰ ثبت نام: http://www.noor-neshat.com/nehzat

توضیحات بیشتر »