خانه / بایگانی برچسب: هویت مسجدی

بایگانی برچسب: هویت مسجدی

هویت مسجدی

bc6f241b8d8b455691e4b175acd1c907877 310x165 - هویت مسجدی

هویت مسجدی در كار فرهنگی یعنی كار ما يك نسبت هرچند حداقل با مسجد برقرار كند؛ با اصول ارزش های اسلامی متناسب، مرتبط و البته مؤمنانه باشد؛ ایده پردازی کار در مسجد و توسط مسجدی ها باشد و اجرای کار با مشارکت آنها صورت گیرد؛ شروع، پایان، جمع بندی و نتیجه

توضیحات بیشتر »