خانه / بایگانی برچسب: وجیهه مهاجرجوان

بایگانی برچسب: وجیهه مهاجرجوان

نشست هنر و رسانه با موضوع والدگری در جامعه شبکه ای در پرتو سواد رسانه ای

4cfeb2138de91d83c1277f5964b45cd35248 310x165 - نشست هنر و رسانه با موضوع والدگری در جامعه شبکه ای در پرتو سواد رسانه ای

با ارائه دکتر محمد مهدی فتوره چی (مدیر گروه رسانه های نوین و خانواده مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران) دبیر نشست وجیهه مهاجرجوان (کارشناس سینما ، ارشد مدیریت رسانه) دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۳۰ ثبت نام و ارائه گواهینامه: ۰۹

توضیحات بیشتر »