خانه / بایگانی برچسب: وزارت بهداشت

بایگانی برچسب: وزارت بهداشت

اعطای مجوز تولید به چهار داروی طب سنتی واقعیت دارد؟

از مجاز تا حقیقت...! آیا اعطای مجوز تولید به چهار داروی طب سنتی، میتواند واقعیت داشته باشد یا پشت پرده ی این ادعا، هدف دیگری دنبال می شود.. کافیست با اندکی تامل به گذشته بازگردیم... گویا این خبر، تکراری و آشناست..

توضیحات بیشتر »