خانه / بایگانی برچسب: وضع مطلوب

بایگانی برچسب: وضع مطلوب

طرح عملیاتی

a502c93656f95cb4cd3364d7102f0b802614 310x165 - طرح عملیاتی

۴- مسئله محوری: طراحی عملیات نیازمند طرح سؤالات گوناگون و توانایی طرح پرسش از وضع موجود است. همچنین، راه شناخت میزان فاصله وضع موجود تا وضع مطلوب نیازمند همین توانایی است. مسئله، می تواند معطوف به فرصت های بهره بری نشده با تهدیدهای مرتبط با منطقه فعا

توضیحات بیشتر »