خانه / بایگانی برچسب: پارک کوهسنگی

بایگانی برچسب: پارک کوهسنگی

کاروان خودرویی و شادی پیمایی خانوادگی

d094eee2909e1e32c42044c01da1ff658400 - کاروان خودرویی و شادی پیمایی خانوادگی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد در روز عید سعید غدیرخم همراه با پذیرایی جمعه ۱۶ تیر۱۴۰۲، ساعت ۹ محل شروع تجمع : مشهدمقدس، بلوار وکیل آباد ، پردیس دانشگاه ، مقابل دانشکده پزشکی ، مزار شهید گمنام دانشگاه به طرف بوستان کوهسنگی جهت شرکت در برنام

توضیحات بیشتر »