خانه / بایگانی برچسب: چهره به چهره

بایگانی برچسب: چهره به چهره

طرح جامع کاهش آسیب های اجتماعی “چهره به چهره”

5952090ea51378f99803643ff55edca36703 - طرح جامع کاهش آسیب های اجتماعی "چهره به چهره"

ویژه مربیان و متربیان حلقه های تربیتی چهره به چهره و چکامه استان خراسان رضوی محورهای رویداد مربی برتر متربی برتر دلنوشته برتر (خاطرات مربیان و متربیان) کار ویژه خلاقانه (مانند برنامه های ابتکاری در حلقه برای حضور موثر نوجوانان)

توضیحات بیشتر »