خانه / بایگانی برچسب: یونسیه

بایگانی برچسب: یونسیه

ندیدیم و نشنیدیم

4f3f03c0b3256201b983925682212ffd5794 - ندیدیم و نشنیدیم

و اما در مورد نافله شب... تعجب است از کسانی که قصد رسیدن به مرتبه ای از مراتب کمال را داشته ولی قیام شب و انجام نوافل آن بی توجه هستند! و ما هیچگاه ندیده و نشنیده ایم که احدی به یک مرحله و مرتبه ای از کمال راه یافته باشد مگر بواسطه برپاداری نماز شب

توضیحات بیشتر »