خانه / بایگانی برچسب: 17 دی

بایگانی برچسب: 17 دی

سوغات فرنگ

abce6ca0252e2babaf35ac724e550f977364 - سوغات فرنگ

امام خامنه‌ای: «رضا خان قلدر وقتی خواست از غرب برای ما سوغات بیاورد، اولین چیزی که آورد، عبارت از لباس و رفع حجاب بود؛ آن هم با زور سر نیزه و همان قلدریِ قزّاقیِ خودش! چیزی را که برای این ملت لازم بود، نیاوردند. علم که نیامد، تجربه که نیامد، جِدّ و ج

توضیحات بیشتر »