خانه / حمایت و مشارکت

حمایت و مشارکت

تمام فعالیت هایی که در راستای پیشبرد اهداف والای انقلاب اسلامی باشد شامل حمایت جبهه فرهنگی قرار میگیرد

امام خامنه ای:
ما اگر بخواهیم در مقابل جبهه دشمن کار کنیم،
باید تنوع، ابتکار، انگیزه و برنامه داشته باشیم،
کارمان هدایت شده باشد و این نمیشود،
مگر با “تشکیل جبهه”..