خانه / کار ویژه / تشکیلات

تشکیلات

تحت ولایت طاغوت

fce75f2aeb17384a6351835edfad4c483888 310x165 - تحت ولایت طاغوت

امام خامنه‌ای: آن کسی که تحت ولایت طاغوت زندگی می‌کند، در حقیقت‌گویی او اختیاری از خود ندارد، نمی‌گویم به کلی بی اختیار است، اما در جریان سیل دارد می‌رود. می‌خواهد دست و پایی بزند، نمی‌تواند. می‌خاهد از راه جهنم برگردد، می‌بیند همه اطراف دارند به طرف

توضیحات بیشتر »

اهل نجات

971cf3e0c0aa50708ed22d2664c84e038193 310x165 - اهل نجات

امام خامنه‌ای: آن مردمی که تحت ولایت ولی الله زندگی می‌کنند اهل نجاتند؛ اگر چه در کارهای شخصی و خصوصی، قصورها و تقصیرها و گناه‌هایی هم‌ گاهی داشته باشند، آن مردمی که تحت ولایت شیطان و طاغوت زندگی می‌کنند اهل بدبختی و عذابند؛ اگر چه در کارهای شخصی در

توضیحات بیشتر »

ولایت

4315717e90fed41245c47db791a5e6df5763 310x165 - ولایت

امام خامنه‌ای: ولایت عبارت است از ایجاد رابطه و پیوند مستحکمی در میان عناصر صف مؤمن بایکدیگر و قطع هر گونه وابستگی میان صف مؤمن با صف غیر مؤمن. جلسه بیست و هشتم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

زندگی در ولایت خدا

501bb24f5b946dcc6a70a5560afdd4438836 310x165 - زندگی در ولایت خدا

امام خامنه‌ای: اگر لازم باشد هر انسانی در ولایت خدا و ولی خدا زندگی بکند، می‌باید همه نیروهاش، همه نشاط‌های جسمی و فکری و روانی او در جهت اراده‌ی ولی الهی به کار بیفتد. جلسه بیست و هشتم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

جهاد در راه خدا

140a0752860fc4b5379f80909d9c96ac8015 310x165 - جهاد در راه خدا

امام خامنه‌ای: اسلام می‌خواهد که هر کسی در قدر توان خودش، آن مقداری که می‌تواند و مستطیع است و استطاعت دارد، در راه خدا حرکت و جهاد کند. جلسه بیست و هشتم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

مصادیق پیروی از شیطان

ec365ea96c472ed03bd0b0228fe1671c3110 310x165 - مصادیق پیروی از شیطان

امام خامنه‌ای: وابستگی به تجملات، چشم و هم چشمی و دنیاگرایی، پوز دادن برای دیگران خود این‌ها از مصادیق پیروی از شیطان است که انسان با رها کردن خود از این بندها می‌بیند چقدر راحت می‌شود، و می‌بینی هیچ قید و بندی دست و پای او را نبسته در راه خدا. جل

توضیحات بیشتر »