خانه / بایگانی برچسب: تحف العقول

بایگانی برچسب: تحف العقول

امام حسین علیه السلام:

ab04b06e5dd169e4b9c0cf21abd2645c9681 - امام حسین علیه السلام:

بار خدایا! تو می‌دانی که آنچه از ما اظهار شده برای رقابت در قدرت و دستبیابی به کالای دنیا نیست، بلکه هدف ما این است که نشانه‌های دینت را به جای خود برگردانیم. و بلادت را اصلاح نماییم تا ستمدیدگان از بندگانت امنیت یابند و به واجبات و سنت‌ها و دستوهای

توضیحات بیشتر »

امام حسین علیه السلام:

ab04b06e5dd169e4b9c0cf21abd2645c9681 - امام حسین علیه السلام:

بار خدایا! تو می‌دانی که آنچه از ما اظهار شده برای رقابت در قدرت و دستبیابی به کالای دنیا نیست، بلکه هدف ما این است که نشانه‌های دینت را به جای خود برگردانیم. و بلادت را اصلاح نماییم تا ستمدیدگان از بندگانت امنیت یابند و به واجبات و سنت‌ها و دستوهای

توضیحات بیشتر »