خانه / بایگانی برچسب: جامعه (صفحه 5)

بایگانی برچسب: جامعه

مفهوم نبوت

1d98bb63408de41635dc0c5263be22406917 310x165 - مفهوم نبوت

امام خامنه‌ای: جامعه‌ی ما هنوز مفهوم نبوت و معنای بعثت و هدف از بعثت و انجام و فرجام بعثت و راه بعثت و شعار نبوت را نمی‌داند. جلسه چهاردهم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

میدان رشد

a3dec970a4b3ecfc1ce08c82a55c91fa4132 310x165 - میدان رشد

امام خامنه‌ای: جامعه‌ی اسلامی میدانی‌ست وسیع. همه می‌توانند در این میدان به سوی هدف‌ها و مقصودهای مادی و معنوی بدوند، راه جلوی همه باز است؛ بر خلاف نظام‌های جاهلی که جاده را برای بعضی اسفالته می‌کنند و برای بعضی، راه‌ها را پر از خار و سنگ و مانع.

توضیحات بیشتر »

یک گروه

d9b747489b2389222921885697ced2aa3145 310x165 - یک گروه

امام خامنه‌ای: وقتی ما یک خدایی هستیم، معنایش این است که مردم جامعه همه در یک صفند، یک گروهند، یک طبقه‌اند، برادر و در کنار همند. جلسه دوازدهم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

برابری

08ecc9059dbefeb78473baa813511342512 310x165 - برابری

امام خامنه‌ای: آن جامعه‌ای که اسلام به وجود می‌آورد، آن جامعه گروه گروه نیست، طبقه طبقه نیست، ممکن نیست مردمی از حقوقی برخوردار باشند که دیگران از آن حقوق برخوردار نباشند. جلسه دوازدهم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

یک اصل برای زندگی

b9208a0feb77783d968d272142f0277a1976 310x165 - یک اصل برای زندگی

امام خامنه‌ای: توحید، یک فکری‌ست، یک اصلی‌ست برای زندگی، مربوط به نظام اجتماعی، مربوط به جهت‌گیری انسان‌ها در همه حال، مربوط به کیفیت زندگی کردن جامعه‌های بشری‌ست. جلسه یازدهم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

تعهد توحید به جامعه

ca6567bff1c81f18ddce806e0c88f75d9910 310x165 - تعهد توحید به جامعه

امام خامنه‌ای: تعهدی که توحید به فرد موحد یا به جامعه‌ی موحد می‌دهد، از حد فرمان های شخصی و تکالیف فردی بالاتر است. تعهدی که توحید به یک جامعه موحد می‌دهد. شامل مهمترین، کلی ترین، بزرگترین، اولی ترین، اساسی ترین مسائل یک جامعه است. مثل حکومت، مثل اقت

توضیحات بیشتر »

بندگان بدون تراز

1dbe37d1a1f9d07cb5977d7a2d17ee969683 310x165 - بندگان بدون تراز

امام خامنه‌ای: در جامعه ای که بندگان خدا همه در یک تراز نیستند و بعضی باز بنده‌ی بعضی دیگر هستند؛ در این جامعه نیست. وقتی توحید به یک جامعه آمد، همه بندگان در یک تراز قرار می‌گیرند. جلسه نهم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »