خانه / بایگانی برچسب: جامعه (صفحه 5)

بایگانی برچسب: جامعه

برابری

08ecc9059dbefeb78473baa813511342512 310x165 - برابری

امام خامنه‌ای: آن جامعه‌ای که اسلام به وجود می‌آورد، آن جامعه گروه گروه نیست، طبقه طبقه نیست، ممکن نیست مردمی از حقوقی برخوردار باشند که دیگران از آن حقوق برخوردار نباشند. جلسه دوازدهم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

یک اصل برای زندگی

b9208a0feb77783d968d272142f0277a1976 310x165 - یک اصل برای زندگی

امام خامنه‌ای: توحید، یک فکری‌ست، یک اصلی‌ست برای زندگی، مربوط به نظام اجتماعی، مربوط به جهت‌گیری انسان‌ها در همه حال، مربوط به کیفیت زندگی کردن جامعه‌های بشری‌ست. جلسه یازدهم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

تعهد توحید به جامعه

ca6567bff1c81f18ddce806e0c88f75d9910 310x165 - تعهد توحید به جامعه

امام خامنه‌ای: تعهدی که توحید به فرد موحد یا به جامعه‌ی موحد می‌دهد، از حد فرمان های شخصی و تکالیف فردی بالاتر است. تعهدی که توحید به یک جامعه موحد می‌دهد. شامل مهمترین، کلی ترین، بزرگترین، اولی ترین، اساسی ترین مسائل یک جامعه است. مثل حکومت، مثل اقت

توضیحات بیشتر »

بندگان بدون تراز

1dbe37d1a1f9d07cb5977d7a2d17ee969683 310x165 - بندگان بدون تراز

امام خامنه‌ای: در جامعه ای که بندگان خدا همه در یک تراز نیستند و بعضی باز بنده‌ی بعضی دیگر هستند؛ در این جامعه نیست. وقتی توحید به یک جامعه آمد، همه بندگان در یک تراز قرار می‌گیرند. جلسه نهم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

خدا واحد است

5121f9fb133395c845499526fed04a524013 310x165 - خدا واحد است

امام خامنه‌ای: خدا یکی است و دو نیست، معنایش این است که در تمام منطقه‌ی وجود خودت شخصا و جامعه‌ات عموما، جز خدا کسی حق فرمانروایی ندارد. جلسه نهم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

کیفیت زندگی جامعه بشری

0fdd3da1cae14441f19b850b09eea49c3330 310x165 - کیفیت زندگی جامعه بشری

امام خامنه‌ای: توحید یک اصلی‌ست برای زندگی، مربوط به زندگی اجتماعی، مربوط به جهت‌گیری انسان ها در همه حال، مربوط به کیفیت زندگی کردن جامعه های بشری‌ست. جلسه هشتم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »