خانه / بایگانی برچسب: حدیث روز

بایگانی برچسب: حدیث روز

امام سجاد علیه السلام:

23d69026d3c6020467040b65924bb1b26203 - امام سجاد علیه السلام:

دعای مومن یکی از سه فایده را دارد: در دنیا برآورده می‌شود، یا برای آخرت او ذخیره می‌شود، یا بلایی که می‌خواست به او برسد از او رفع می‌گردد. (تحف العقول) به یاران خراسانی در ایتا بپیوندید: ارسال عدد 8 به سرشماره 30001572

توضیحات بیشتر »

امام سجاد علیه السلام:

5e241842ed84e9c06440390e5c939f8b9647 - امام سجاد علیه السلام:

حق مادرت این است که بدانی او با گوش و چشم و دست و پا و مو و پوست تمام جوارحش تو را حفاظت نموده و از تو نگهداری کرده و از این کارش هم خرم و شاد بوده ... (تحف العقول، ص ۲۴۲) به یاران خراسانی در ایتا بپیوندید: ارسال عدد 8 به سرشماره 30001572

توضیحات بیشتر »

امام حسین علیه السلام

71ec4b41d2780635a4864be8a07a6f9c2788 - امام حسین علیه السلام

جز به یکى از [این] سه نفر حاجت نبر: به نزد دین‌دار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد. (تحف العقول، ص ۲۴۷) به یاران خراسانی در ایتا بپیوندید: ارسال عدد 8 به سرشماره 30001572

توضیحات بیشتر »

امام علی علیه السلام:

481c4707980c5cf68409cba6785dc9627836 - امام علی علیه السلام:

بدترین دشمن آدمی خشم و شهوت اوست، پس هر کس آن دو را در اختیار بگیرد، مقامش بالا می‌رود و به هدفش می‌رسد. (میزان الحکمه، ج ۸، ص ۴۴۷) به یاران خراسانی در ایتا بپیوندید: ارسال عدد 8 به سرشماره 30001572

توضیحات بیشتر »