خانه / بایگانی برچسب: مومن

بایگانی برچسب: مومن

قلب مطمئنه

d6811f81e1d5e00339570082e8061a52820 310x165 - قلب مطمئنه

امام خامنه‌ای: کسی می‌تواند راه خدا را بپیماند که همه جاذبه‌های دیگر برای او هیچ و پوچ باشد و شخص را به این سو و آن سو نکشاند، این یعنی قلب مطمئنه. جلسه هفتم #طرح‌_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

خصوصیات ایمان

2d51d3d4a916cda2936e41238d872abf9891 310x165 - خصوصیات ایمان

امام خامنه‌ای: خصوصیات ایمان: ۱- ایمان باید آگاهانه باشد نه کور کورانه ۲- ایمان باید با تعهد و عمل توأم باشد. ۳- ایمان گاه‌گاهی، فرصت‌طلبانه و نفع‌طلبانه نباشد. جلسه ششم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

تذکراتی در باب ایمان

e93e446f482a31ff2a66305c8510efa91422 310x165 - تذکراتی در باب ایمان

مسائل مهم و اساسی در باب ایمان: ۱- ایمان باید آگاهانه باشد نه کور کورانه. ۲- ایمان همراه با تعهد و عمل باشد، نه یک باور خشک و خالی در دل و مغز. ۳- مومن متعهد، آن وقتی مومن است که ایمانش گاه‌گاهی نباشد، فرصت‌طلبانه نباشد. جلسه پنجم #طرح_کلی_اند

توضیحات بیشتر »

دین ناقص

8a718252378dcfdb8c39091750fd252f9487 310x165 - دین ناقص

امام خامنه‌ای: اگر قرار است ما یک مقدار از دین را متعهدانه بپذیریم، یک مقدار دیگرش را نپذیریم و خودمان را مومن بدانیم، اگز چنین بنایی‌ست، بگذارید اول معاویه را مومن بدانیم، چون معاویه هم همین جور بود. جلسه پنجم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

ایمان معتبر

b3dd663b415d133e467b9288ed98bc6d6119 310x165 - ایمان معتبر

امام خامنه‌ای: ایمانی که در طرز فکر اسلامی معتبر است، ایمان استوار آن انسان هایی است که ایمانشان در همه جا و همه زمان و با همه کس، محفوظ باشد. جلسه پنجم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »