خانه / کار ویژه / تشکیلات (صفحه 10)

تشکیلات

خوب بودن در جامعه الهی

cf54d2bf385adf7b32f81a76590f0898593 310x165 - خوب بودن در جامعه الهی

امام خامنه‌ای: هر که بخواهد خوب باشد، در جامعه‌ی پیغمبر می‌تواند خوب باشد، در جامعه غیر الهی این جوری نیست. در جامعه‌های غیر الهی و غیر اسلامی، آدم‌‌ها می‌‌خواهند خوب باشند، نمی‌توانند، شما دلت می‌خواهد خوب باشی، نمی‌توانی. جلسه بیست و سوم #طرح_ک

توضیحات بیشتر »

راحت‌طلبی و ایمان ناقص

d839714bf1344564220347d8537c93179807 310x165 - راحت‌طلبی و ایمان ناقص

امام خامنه‌ای: اگر می‌بینی دلت پرواز می‌کند به سوی راحتی‌ها، تنعم‌ها، عیش‌ها، پول‌ها، مقام‌ها، آبرومندی‌ها، ناز و فخرفروختن‌ها به این و آن، بدان اگر کوفه هم می‌بودی، از آن کسانی می‌بودی که خیلی اگر ملاحظه می‌کردی، شبانه، یواشکی، با همسایه‌ها خداحافظی

توضیحات بیشتر »

تعهدات انسان

3f1500d073872383cdfee256e355f3755675 310x165 - تعهدات انسان

امام خامنه‌ای: ایمان به پیغمبر تعهداتی را با خود به دنبال می‌آورد، به هر اندازه که آن تعهدها انجام گرفت، ایمان انسان به همان اندازه درست است. جلسه بیست و دوم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

ایجاد تحولی درست با آمدن پیغمبر

c06eb566316941de4b926fa920ec89ed1793 310x165 - ایجاد تحولی درست با آمدن پیغمبر

امام خامنه‌ای: یک جبهه جدید، یک صف بندی جدید، یک موضع‌گیری متقابل جدیدبا آمدن پیغمبر در جامعه به‌وجود می‌آید. پیغمبر یک طرف در یک صف، دشمنان و معارضان و معاندان پیغمبر هم یک طرف، در یک صف دیگر. جلسه بیست و دوم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

تعهد رسالت

c3bee3fb720393520385de997a3c6c625414 310x165 - تعهد رسالت

امام خامنه‌ای: تعهد رسالت، ساختن یک دنیایی به شکلی است که اسلام گفته است؛ این تعهد رسالت است. رسول که می‌آید، می‌آید تا جهانی را با قواره‌ای که اسلام پیشنهاد می‌کند، بسازد. جلسه بیست و دوم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

حاصل ضعف در ایمان

704a766ba5d6f3167e6156562e7c17c19721 310x165 - حاصل ضعف در ایمان

امام خامنه‌ای: عبدالله‌بن عباس پسر عموی پیغمبر و امیرالمومنین، راوی این همه حدیث، مفسر قرآن، چهره موجه بین شیعه و سنی، امیرالمومنین را تنها گذاشت، این آدم در حالی که استاندار بصره بود، پول‌های بیت المال را برداشت و به مکه فرار کرد و چند کنیز زیبا خری

توضیحات بیشتر »

شهادت سطحی

09c1f4983b39a690c6d04a6cbf2ef94c5500 310x165 - شهادت سطحی

امام خامنه‌ای: اگر به تعهدات ایمان به نبوت پایبند نباشیم دروغ است که بگوییم: شهادت می‌دهم که او پیغمبر خداست، این یک شهادت سطحی است. جلسه بیست و دوم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

تعهدی از جنس ایمان

2549d2248556de7863171790e6ee9c474004 310x165 - تعهدی از جنس ایمان

امام خامنه‌ای: تعهدی که ایمان و نبوت بر دوش ما می‌گذارد چیست؟ این است که من ببینم پیغمبر چه کار می‌خواست در این دنیا بکند، همان کار را ادامه دهم. جلسه بیست و دوم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

بر له یا علیه امام حسین علیه السلام

fd1864e57f03ea12c4d0ffe9fe855198549 310x165 - بر له یا علیه امام حسین علیه السلام

امام خامنه‌ای: آن کسی که حسین‌بن‌علی، در بین راه او را طلب می‌کند که بیا و با ما باش و کمک کن، می‌گوید: یابن رسول الله این اسبم را خدمت شما تقدیم می‌کنم، روشن است که او دیگر با امام حسین نیست، در مقابل امام حسین است. جلسه بیست و دوم #طرح_کلی_اندی

توضیحات بیشتر »

مسئولیتِ انسان معتقد

074ceb5e6848fa7fcb7099535ad50f456493 310x165 - مسئولیتِ انسان معتقد

امام خامنه‌ای: تعهد و مسئولیتی که انسان معتقد به نبوت پیامبر بر دوش می‌گیرد، عبارت است از دنباله‌گیری راه نبی و قبول مسئولیت به منزل رساندن بار نبی. جلسه بیست و دوم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »