خانه / کار ویژه / تشکیلات (صفحه 5)

تشکیلات

رستاخیز نبوت

a076034eccfabc63990a352eb9ec47f85815 310x165 - رستاخیز نبوت

امام خامنه‌ای: در تمام جامعه‌هایی که پیغمبری ظهور کرده، با این هدف آمده تا جامعه را از شکلی غلط، از شکلی ناموزون، از شکلی توأم با ظلم و جور و ستم، تبدیل کند به شکلی موزون، به شکلی زیبا و به شکلی عادلانه، این است رستاخیز نبوت. جلسه شانزدهم #طرح_کل

توضیحات بیشتر »

پیغمبر برای دگرگونی

9448eccf83fbf8c9d159f3ccc20c55b5395 310x165 - پیغمبر برای دگرگونی

امام خامنه‌ای: پیغمبر که می‌آید داخل یک اجتماع، برای تحول می‌آید، می‌آید تا دگرگونی ایجاد کند، می‌آیدتا بگوید چرا باید موارد ثروت در این جامعه و سرچشمه‌های جوشان مال، در اختیار یک اقلیت اشراف باشد؟ جلسه شانزدهم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

مبعث در یک اجتماع

6459d7dd275dd9db345a157b561b8d8d7852 310x165 - مبعث در یک اجتماع

امام خامنه‌ای: نبی وقتی در یک اجتماع مبعوث می‌شود، یعنی برانگیخته می‌شود، وقتی آمد در جامعه، دیگر یک آدمی‌ست که سر از پا نمی‌شناسد، یک آدمی ‌ست که آرام و قرار ندارد، یک انسانی‌ست که تبدیل شده به یک شعله‌ی سوزان، در اجتماع می‌آید تا جامعه را توحیدی کن

توضیحات بیشتر »

اجتماع بی تبعیض

3a266eef237b0817157951eda0f021bc5568 310x165 - اجتماع بی تبعیض

امام خامنه‌ای: اجتماع آباد و آزاد و بی‌تبعیض و بدون طبقات، همان است که انبیاء به دنبال آن بوده و در بعضی از موارد به وجود هم آوردند، انبیاء بدنبال تشکیل مدینه فاضله بودند. جلسه شانزدهم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

بعثت، یک انقلاب

8f26f293de3c0c56acb366b079ea514c9887 310x165 - بعثت، یک انقلاب

امام خامنه‌ای: بعثت به معنای یک انگیزش، یک انقلاب، یک تحول، یک دگرگونی و یک رستاخیز در وجود پیامبر برگزیده است، بعد از آنکه این انقلاب در نبی به وجود آمد، آن وقت نوبت آن است که همین انقلاب در محیط خارجی انجام بگیرد. جلسه شانزدهم #طرح_کلی_اندیشه_ا

توضیحات بیشتر »

انقلاب با تدبر

2b9b1c7cf2df21c589bd78524f40ad6c2327 310x165 - انقلاب با تدبر

امام خامنه‌ای: پیغمبر بر اثر تفکر و تدبر و مطالعه، به انقلاب و دعوت اسلامی نرسید، بلکه به وسیله وحی به این مرتبه رسید و بعد از وحی اصلا یک انسان دیگری شد. جلسه شانزدهم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

جامعه توحیدی

ffe7e14f7b33d3072fac83ea36f0df451142 310x165 - جامعه توحیدی

امام خامنه‌ای: وقتی پیامبر وارد اجتماع می‌‌شود، با این هدف و ایده وارد می‌شود که جامعه‌ی طبقانی را دگرگون و در هم بریزد و یک جامعه‌ی توحیدی بی طبقه‌ی بی تبعیض بی ظلم تحت حکومت پروردگار عالم به وجود بیاورد. جلسه شانزدهم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »