خانه / کار ویژه / تشکیلات (صفحه 5)

تشکیلات

تلاش کردن برای ولایت

3f4e1775b741afcc80dc45619c0b25752240 310x165 - تلاش کردن برای ولایت

امام خامنه‌ای: برای ولایت یک جامعه تلاش کردن راهش این است که تلاش کنیم برای قدرت دادن به ولی اسلام، به ولیی که خدا گفته رهبر جامعه باشد. جلسه بیست و پنجم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

جلوه ولایت

8e9a8b58e7c206447feda1f77583031b3206 310x165 - جلوه ولایت

امام خامنه‌ای: یک جلوه از جلوه‌]ای ولایت که از همه مهم‌تر است، این است که جامعه اسلامی نیازمند یک مرکز اداره کننده‌ی واحد با شرایطی خاص است. جلسه بیست و پنجم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

ولایت در انسان

86071d6678d0b4e085e4398d2cd372de3931 310x165 - ولایت در انسان

امام خامنه‌ای: ولایت در یک انسان به معنای وابستگی فکری و عملی هر چه بیشتر و روزافزون‌تر با ولی است. ولی را پیدا کن، ولی خدا را بشناس، اگر تلاش تو تلاش او، جهاد تو جهاد او، دوستی تو دوستی او، دشمنی تو دشمنی او، جبهه‌بندی تو جبهه‌بندی او باشد، آن وقت ت

توضیحات بیشتر »

یکپارچگی در جامعه اسلامی

8dcc4b2267bc45ea59e1eb0d7a1e45003427 310x165 - یکپارچگی در جامعه اسلامی

امام خامنه‌ای: جامعه اسلامی اگر بخواهد دشمنان را به جا، به وقت و خوب دفع بکند، باید در آنِ واحد، همه جناح‌های این جامعه اسلامی با آن دشمن روبه‌رو و مواجه شوند. جلسه بیست و پنجم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

ولایت‌پذیری در عزاداری

fafd19877c572130f4b7116e0c065de1799 310x165 - ولایت‌پذیری در عزاداری

امام خامنه‌ای: آن شخصی که در مجلس سیدالشهدا می‌نشیند و اشک می‌‎ریزد، کار خوبی می‌کند که اشک می‌ریزد، اما کار بدی می‌کند که اشک ریختن را برای ولایت پذیری کافی می‌داند. جلسه بیست و پنجم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

تاثیرگذاری در جامعه اسلامی

881f6fc2a92b264eaf063838879418614170 310x165 - تاثیرگذاری در جامعه اسلامی

امام خامنه‌ای: در جامعه اسلامی همه روی هم اثر می‌گذارند، همه یکدیگر را به سوی خیر و نیکی جذب می‌کنند، همه یکدیگر را توصیه به پیروی هر چه بیشتر از حق می‌کنند، همه یکدیگر را توصیه به پافشاری هر چه بیشتر در راه حق و مقاومت هر چه بیشتر در مقابل انگیزه‌ها

توضیحات بیشتر »

ولی خدا

e7436b637c91cb6062e69e1d70f642a79161 310x165 - ولی خدا

امام خامنه‌ای: آن مرکزی که در متن جامعه اسلامی، همه جناح‌ها را اداره می‌کند و هر کسی را به کار لایق به شأن خودش مشغول می‌کند، ولی خد است و نه شخص دیگری. جلسه بیست و پنجم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »