خانه / کار ویژه / تشکیلات (صفحه 2)

تشکیلات

عهد شیطان

d2793170611641d5ab13ab38974bb6826245 310x165 - عهد شیطان

امام خامنه‌ای: عید شیطان این است که قانونی بگذارد برای انسان که این قانون خلاف فطرت است، خلاف راهی است که انسان را به سر منزل طبیعی خود می‌رساند. جلسه بیست و هفتم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

ثمرِ وجود

ec8bd0c11b13b7b846cfe7b6648ba1011522 310x165 - ثمرِ وجود

امام خامنه‌ای: انسان باید دائما در جد و جهد و تلاش باشد، برای این که وجود خود را به ثمر برساند. هر عاملی که انسان را به عدم جدیت، به عدم تلاش کردن، به تنبلی، به راحت‌طلبی، به عافیت‌جویی، تشویق و ترغیب بکند، او طاغوت است. جلسه بیست و هفتم #طرح_کلی

توضیحات بیشتر »

غفران الهی

7032a1546f30845192aa79e1bac26bf87904 310x165 - غفران الهی

امام خامنه‌ای: غفران الهی نصیب کسی می‌شود که زخم‌های روحی خود را، کم کاری های خود را جبران کند. هر چه بیشتر از مسیر منحرف شده‌اید باید به همان اندازه تلاش‌تان را بیشتر کنید. جلسه بیست و هفتم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

مانع سر به فرمانی خدا

650798ffadcdcc6bfd4b2feeb46f891f3246 310x165 - مانع سر به فرمانی خدا

امام خامنه‌ای: انسان‌ها باید سر به فرمان خدا باشند، هر چیزی که انسان را از فرمان خدا خارج کند و موجب شود انسان در مقابل خدا عصیان بورزد، طاغوت است. جلسه بیست و هفتم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

ولایت غیر خدا

f7d13f80f6ce55d41b5da5baf1be2a033169 310x165 - ولایت غیر خدا

امام خامنه‌ای: اگر در ولایت غیر خدا باشی، هرگز التیام نخواهد یافت آن زخمی که از گناه پیش آمده بود، هرگز لطمه و لگد گناه جبران نخواهد شد. جلسه بیست و هفتم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

شیطان

a5ce19ddcde220ffab459edff89dfd908495 310x165 - شیطان

امام خامنه‌ای: شیطان هر عنصری‌ست که خارج از وجود آدمی، او را به کارها‌ی شرارت آمیز و به کارهای فساد آمیز، به انحطاط، به پستی، به زبونی، به ظلم، به بدی و به کجی وا می‌دارد. جلسه بیست و هفتم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »