خانه / کار ویژه / تشکیلات (صفحه 28)

تشکیلات

اطمینان به نفس

a920cba5f7b5f547d60c0dcf169f1490440 310x165 - اطمینان به نفس

امام خامنه‌ای: آدمی که به پشتوانه‌ی خدا، اطمینان نفس پیدا کرد، چنین آدمی با این روحیه‌ی قوی، وقتی وارد راهی شد، دیگر به جاذبه‌ی زن و فرزند و چیزهای دیگر و راحتی‌ها و خوشی‌ها در او اثر نمی‌گذارد. جلسه هفتم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

قرآن با تدبر

25aec91a2661b4e458eac4f257f08c464854 310x165 - قرآن با تدبر

امام خامنه‌ای: قرآن را که باز می‌کنید، مطالعه می‌کنید، سعی‌تان این باشد که قرآن را بفهمید، یک آیه بخوانید؛ با تدبر، با دقت. جلسه هفتم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

ذکر خدا

73740ef8b3223cc6ea6e7cfc5a683263187 310x165 - ذکر خدا

امام خامنه‌ای: نماز کپسول ذکر خداست. سرتا پای نماز ذکر الله است. بزرگترین خاصیت نماز این است که یاد خداست. جلسه هفتم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

خاصیت نماز

c445ea963fafbb7dfe7f88eae2639a4e6168 310x165 - خاصیت نماز

امام خامنه‌ای: یکی از خواص مهم نماز این است که این دل را از اضطراب‌ها، از وسوسه‌ها، از جاذبه‌های گوناگون باز می‌دارد. جلسه هفتم #طر_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

قلب مطمئنه

d6811f81e1d5e00339570082e8061a52820 310x165 - قلب مطمئنه

امام خامنه‌ای: کسی می‌تواند راه خدا را بپیماند که همه جاذبه‌های دیگر برای او هیچ و پوچ باشد و شخص را به این سو و آن سو نکشاند، این یعنی قلب مطمئنه. جلسه هفتم #طرح‌_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

امنیت

99cdd6f3fc2430686490cc05733f2a476914 310x165 - امنیت

امام خامنه‌ای: امنیت عبارت است از اینکه همه مردم بتوانند با ایمنی کامل به حقوق و خواسته‌های مشروع خودشان نائل بیایند. این غیر از آن امینتی است که در زمینه مسائل اجتماعی و امن اجتماعی مطرح است. این امن یعنی امن روحی، نداشتن تزتزل، هراسمند و هراسناک نب

توضیحات بیشتر »

خصوصیات ایمان

2d51d3d4a916cda2936e41238d872abf9891 310x165 - خصوصیات ایمان

امام خامنه‌ای: خصوصیات ایمان: ۱- ایمان باید آگاهانه باشد نه کور کورانه ۲- ایمان باید با تعهد و عمل توأم باشد. ۳- ایمان گاه‌گاهی، فرصت‌طلبانه و نفع‌طلبانه نباشد. جلسه ششم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »

باور توأم با عمل

003eef3cfdb29288b79bbe076f0884561025 310x165 - باور توأم با عمل

امام خامنه‌ای: ایمان، باور توأم با عمل آن چنان که فرهنگ قرآنی معین می‌کند، مساوی‌ست با تمام شرایط خوشبختی و سعادت، از نظر احتیاجات و نیازهایی که یک انسان برای خود تصور بکند. جلسه ششم #طرح_کلی_اندیشه_اسلامی

توضیحات بیشتر »